Header Paragraph

Málþing um niðurstöður eineltisrannsóknar

Image
Lögberg

Það var sumarið 2010, sem RÁS í samstarfi við Félagsráðgjafardeild, Lagadeild og Menntavísindasvið Háskóla Íslands fékk styrk úr Styrktarsjóði Margaretar og Bents Sch. Thorsteinssonar til að rannsaka einelti meðal barna. Í framhaldinu var auglýst eftir meistaranemum á þremur fræðasviðum, þ.e.  sviði lögfræði, félagsráðgjafar og menntavísinda til að vinna að þessu rannsóknarverkefni.

Markmiðið með því að nálgast viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum var að fá sem heildstæðasta mynd af þekkingu samfélagsins á einelti þannig að mögulegt væri að greina hvar þörf væri að afla frekari þekkingar og um leið að kanna hvort þörf væri fyrir markvissari úrræði, þ.m.t. lagaleg úrræði, vegna þessa alvarlega vanda sem einelti  óneitanlega er.

Auk þess að skrifa meistararitgerðir á sínu fræðasviði  var ætlast til þess að meistaranemarnir hefðu samvinnu sín á milli við  uppbyggingu og samhæfingu þessa  þverfræðilega rannsóknaverkefnis með þá sýn að leiðarljósi að útbúa ásamt ráðgefandi sérfræðingi, dr. Brynju Bragadóttur og verkefnisstjórn, en formaður hennar var sú sem hér stendur, sérstaka lokaskýrslu með heildarniðurstöðum rannsóknarinnar.

Þessi lokaskýrsla birtist nú í ritinu sem ber heitið: Ábyrgð og aðgerðir, en það er  jafnframt 1. tölubl. nýrrar ritraðar RÁS.

Ritið hefur að geyma útdrætti úr meistararitgerðunum þremur sem eru, eins og fram er komið, undirstöður rannsóknarinnar:

Höfundar þeirra eru Daníel Reynissonar, lögfræðingur og Hrefna Friðriksdóttir dósent við Lagadeild HÍ, en hún hafði jafnframt umsjón með ritun meistararitgerðar hans: Einelti meðal barna frá sjónarhorni lögfræði

Hjördís Árnadóttir félagsráðgjafi og Halldór S. Guðmundsson lektor við Félagsráðgjafardeild HÍ, eru  höfundar útdráttar um einelti meðal barna frá sjónarhorni félagsráðgjafar en Halldór var  ennfremur leiðbeinandi Hjördísar við ritun meistararitgerðar.

Sjöfn Kristjánsdóttir og  Vanda Sigurgeirsdóttir lektor við íþrótta- tómstunda- og þroskaþjálfadeild  HÍ eru höfundar að útdrætti sem birtist í ritinu um einelti meðal barna út frá menntun grunnskólakennara. Vanda hafði að auki umsjón með meistararitgerð Sjafnar.  

Þá er að finna í ritinu sérstakan kafla sem ber heitið: Fræðilegt yfirlit, m.a. skilgreiningu á einelti, helstu hugtaksatriði þess og birtingamyndir, auk samantektar yfir ýmsar aðferðir sem beitt hefur verið  til að sporna við einelti. 

Loks er það kaflinn sem hefur að geyma heildarniðurstöður rannsóknarinnar og er til umfjöllunar hér í dag á þessu málþingi. 

Í þessum kafla er fyrst fjallað um þá þætti sem rannsóknin leiddi í  ljós að eru jákvæðir á sviði eineltismála á Íslandi. Síðan er farið yfir það sem telja verður að sé ábótavant þegar kemur að baráttunni gegn einelti meðal barna og settar fram tillögur  að úrbótum. Markmið þessarar framsetningar er að auka möguleika á hagnýtingu rannsóknarinnar og þar með stuðla að enn frekari og markvissari aðgerðum gegn einelti meðal barna.

 

Dagskrá málþingsins (PDF)