Háskóli Íslands

Þjónusta

Rannsóknastofnun Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni var stofnuð haustið 2009. Hlutverk stofnunarinnar er einkum að efla lögfræðirannsóknir á sviði fjölskylduréttar og skapa vettvang fyrir þverfræðilegar rannsóknir á sviði lögfræði og annarra fræðisviða, þar sem m.a. er fjallað um málefni fjölskyldu og barna í sem víðustu samhengi, m.a. frá sjónarhóli allra þátta félagsvísinda, heilbrigðisvísinda, menntavísinda, heimspeki og siðfræði.

Þjónusta Rannsóknastofnunar Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni Rannsóknastofnun Ármanns Snævarr er ætlað að sinna þjónustuverkefnum fyrir opinberar stofnanir, félög og fyrirtæki á sviði fjölskyldumálefna. Unnt er að leita til stofnunarinnar með beiðni um gerð lagafrumvarpa, álitsgerða, skýrslna, reglna/reglugerða og bæklinga um málefni fjölskyldunnar á breiðum grundvelli. Þjónustuverkefnin eru unnin af sérfræðingum á sviði lögfræði í samstarfi við sérfræðinga á öðrum fræðasviðum - ef eftir er leitað.

Umsagnir og ráðgjöf ef óskað er, veitir Rannsóknastofnun Ármanns Snævarr umsagnir um lagafrumvörp, sem og ýmiskonar ráðgjöf við undirbúning löggjafar um málefni fjölskyldunnar. Fyrirlestrar og námskeið Fagfélög, samtök og stofnanir geta leitað til Rannsóknastofunar Ármanns Snævarr um fyrirlestra, fræðsluerindi og óskir um námskeið varðandi málefni fjölskyldunnar.

Skipun í nefndir og ráð Stofnanir, samtök og félög geta farið þess á leit við Rannsóknastofnun Ármanns Snævarr að hún tilnefni fulltrúa til setu í nefndum, starfshópum og ráðum sem fjalla eiga um fjölskyldumálefni. Hægt er að senda beiðnir varðandi þjónustuverkefni á netfangið ras@hi.is.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is