Háskóli Íslands

Fréttir

 

8. júlí 2015

Forstöðumaður RÁS hættir.

Þórhildur Líndal forstöðumaður Rannsóknastofnunar Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni hefur sagt starfi sínu lausu frá 1. ágúst nk. Erindum til stofnunarinnar verður því að beina til stjórnarformannsins, Hrefnu Friðriksdóttur, hrefnafr@hi.is

 

21.janúar 2015

Fræðsluritið: Kynferðisofbeldi gegn börnum. Málsmeðferð innan réttarkerfisins og réttarvernd barna, er komið út.

Rannsóknastofnun Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni og Vitundarvakning um kynferðisofbeldi, andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum standa að útgáfunni.  Ritið er einkum ætlað fagstéttum, sem starfa innan réttarkerfisins, en allir sem láta sig kynferðisofbeldi gegn börnum varða ættu sömuleiðis að hafa gagn af lestri þess. Markmið ritisins er að greina meginreglur samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, Barnasáttmálans, samnings Evrópuráðsins um vernd barna gegn kynferðislegri misnotkun og misneytingu, Lanzarotesamningsins, og Leiðbeininga Evrópuráðsins um barnvænlega réttarvörslu,og draga fram þau atriði sem ber að hafa að leiðarljósi við meðferð kynferðisbrotamála gegn börnum innan réttarkerfisins. Í ritinu er meðferð þessara mála kortlögð, fjallað er um hlutverk, vinnulag og samspil ólíkra aðila er koma að þessum málum og greint hvernig haga megi málsmeðferðinni til að tryggja fyrirmyndarvinnubrögð í þeim efnum.

Höfundar eru Hrefna Friðriksdóttir dósent við Lagadeild HÍ og Anni G. Haugen lektor við Félagsráðgjafardeild HÍ.

 

Á neðangreindri slóð er unnt að kynna sér fræðsluritið:

http://leidinafram.is/wp-content/uploads/2014/12/Kennsluefni_Final_Net-1...

 

 19. nóvember 2013

Þjónustusamningur um gerð fræðsluefnis um meðferð kynferðisbrota undirritaður

Á grundvelli samstarfssamnings Rannsóknastofnunar Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni og Verkefnisstjórnar um vitundarvakningu um kynferðisofbeldi gegn börnum fyrir hönd innanríkisráðuneytis, mennta- og menningarmálaráðuneytis og velferðarráðuneytis hefur sérstök verkefnisstjórn, sbr. 2. gr. fyrrgreinds samnings, gert þjónustusamning við Anni G. Haugen, lektor við Félagsráðgjafardeild og Hrefnu Friðriksdóttur, dósent við Lagadeild Háskóla Íslands, um ritun og hönnun fræðsluefnis um meðferð kynferðisbrota gegn börnum í réttarvörslukerfinu. Við samningu efnis og framsetningu er þeim, m.a. ætlað að hafa víðtækt samstarf við aðrar fagstéttir, sem koma að þessum málum innan kerfisins, til að fá sem besta heildarsýn yfir verkefnið. Fræðsluefnið skal liggja fyrir í byrjun mars 2014. 

Rannsóknastofnun Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni mun í framhaldinu annast skipulagningu og framkvæmd námskeiða, sem byggð verða á fræðsluefninu, og sniðin að starfsfólki er kemur að meðferð þessara mála innan réttarvörslukerfisins.

Mynd tekin við undirritun samnings verkefnisstjórnar um kaup á sérfræðiþjónustu. Verkefnsstjórn, t.v. Kristín Jónsdóttir, Kolbrún Benediktsdóttir og  Þórhildur  Líndal. Sérfræðingar: Anni G. Haugen og Hrefna Friðriksdóttir

 

14. nóvember 2013

Rannsóknastofnun Ármanns Snævarr veitir þremur meistaranemum við Háskóla Íslands styrk til þverfræðilegrar rannsóknar á stöðu barna innan heilbrigðiskerfisins

Rannsóknastofnun Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni (RÁS) í samvinnu við, Lagadeild, Hugvísindasvið og Heilbrigðisvísindasvið hefur veitt þremur meistaranemum við Háskóla Íslands, styrk vegna þátttöku þeirra í rannsókn á stöðu barna innan heilbrigðiskerfisins með áherslu á sjálfræði, þátttöku barna og ákvarðanatöku, út frá sjónarhóli lögfræði, hjúkrunarfræði og siðfræði.

Styrk hlutu:

Aðalheiður D. Matthíasdóttir, meistaranemi í siðfræði

Alma Rún R. Thorarensen, meistaranemi í lögfræði

Thelma Björk Árnadóttur, meistaranemi í hjúkrunarfræði

Markmið rannsóknarinnar er m.a.

... að skoða hugmyndafræði og túlkun viðeigandi mannréttindaákvæða og alþjóðasamninga, s.s. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og samspil við ákvæði lögræðislaga,laga um réttindi sjúklinga, barnalaga og barnaverndarlaga

... að komast að því hvort og hvernig ákvæðum laganna er fylgt í framkvæmd innan heilbrigðisþjónustunnar og þannig rannsaka þekkingu heilbrigðisstétta á umræddum ákvæðum laga og alþjóðasamninga

... að kanna hvaða siðfræðilegu álitamál koma upp eða geta komið upp varðandi sjálfræði barna innan heilbrigðisþjónustunnar. Hvaða gildi eru í húfi og hvaða siðalögmál takast á o.fl.

Meginmarkmiðið er síðan að samþætta niðurstöður þessara þriggja rannsókna í eina heildarniðurstöðu og birta í riti RÁS í kjölfar málþings um sama efni á haustdögum 2014.

 

5. september 2013

Styrkir til meistaranema í lögfræði, hjúkrunarfræði og siðfræði við Háskóla Íslands

Rannsóknastofnun Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni auglýsir styrki til meistaranema í lögfræði, hjúkrunarfræði og siðfræði við Háskóla Íslands, til að vinna að rannsóknarverkefni sem ber yfirskriftina: Staða barna - sjálfræði - innan heilbrigðisþjónustunnar út frá sjónarhorni lögfræði, hjúkrunarfræði og siðfræði.

Rannsóknin er unnin í samvinnu við Lagadeild, Hjúkrunarfræðideild og Sagnfræði- og heimspekideild við Háskóla Íslands. Um er að ræða heildstæða, þverfræðilega rannsókn á lagalegri og siðfræðilegri stöðu barna innan heilbrigðisþjónustunnar hér á landi, með áherslu á sjálfræði barna varðandi þátttöku og ákvarðanatöku í þeirra málum.

Styrkir verða veittir til þriggja meistaranema, sem áhuga hafa á að taka þátt í þessari rannsókn. Styrkfjárhæðin er kr. 250.000 til hvers nema.

Auglýst er eftir:

· Meistaranema í lögfræði. Verkefnið felst m.a. í því að skrifa meistararitgerð um um stöðu barna - einkum sjálfræði þeirra - innan heilbrigðisþjónustunnar út frá lögfræðilegu sjónarhorni undir umsjón Hrefnu Friðriksdóttur dósents við Lagadeild HÍ.

· Meistaranema í hjúkrunarfræði. Verkefnið felst m.a. í því að skrifa meistararitgerð um stöðu barna - einkum sjálfræði þeirra - innan heilbrigðisþjónustunnar út frá hjúkrunarfræðilegu sjónarhorni undir umsjón Erlu Kolbrúnar Svavarsdóttur prófessors við Hjúkrunardeild HÍ.

· Meistaranema í siðfræði. Verkefnið felst m.a. í því að skrifa meistararitgerð um stöðu barna - einkum sjálfræði þeirra - innan heilbrigðisþjónustunnar út frá siðfræðilegu sjónarhorni undir umsjón Salvarar Nordal forstöðumanns Siðfræðistofnunar HÍ.

Meistaranemar, sem hljóta styrk, þurfa einnig að taka þátt í samstarfi sín á milli með reglubundnum hætti frá haustinu 2013 varðandi uppbyggingu og samhæfingu rannsóknarinnar. Meistaranemarnir munu ásamt verkefnisstjórn vinna lokaskýrslu um heildarniðurstöður rannsóknarinnar sem kynntar verða opinberlega haustið 2014.

Umsóknarfrestur er til 19. september 2013.

Í umsókninni þurfa eftirtalin atriði að koma fram:

1. Nafn umsækjanda, kennitala, heimilisfang, sími og netfang.

2. Við hvaða deild viðkomandi stundar meistaranám og upplýsingar um námsferil og námsárangur.

3. Helstu ástæður þess að umsækjandi sækir um þennan styrk.

Umsóknum skal skila, sem viðhengi, á netfang forstöðumanns Rannsóknastofnunar Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni, Þórhildar Líndal, thorhill@hi.is, sem veitir frekari upplýsingar ef óskað er.

Áætlað er að ákvörðun um hverjir hljóta styrkina liggi fyrir í lok september 2013.

 

24.apríl 2013

Fræðsluefni fyrir réttarvörslukerfið um meðferð kynferðisbrota gegn börnum

Verkefnisstjórn vitundarvakningar um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum f.h. innanríkisráðuneytisins, mennta- og menningarmálaráðuneytis og velferðarráðuneytis og Rannsóknastofnun Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni við Háskóla Íslands hafa gert með sér samstarfssamning um gerð fræðsluefnis fyrir réttarvörslukerfið um meðferð kynferðisbrota gegn börnum. Í framhaldinu eru ráðgerð námskeið ætluð fagfólki sem kemur að meðferð kynferðisbrota, þar á meðal lögreglumönnum, saksóknurum, dómurum, réttargæslumönnum, lögmönnum, barnaverndarstarfsfólki og öðrum sérfræðingum.

Námsefnið mun byggjast á lagareglum um kynferðisbrot gegn börnum, samspili reglna innan barnaverndarkerfisins og refsivörslukerfisins um málsmeðferð, meginreglum og sjónarmiðum sem búa að baki reglum Evrópuráðsins um barnvinsamlegt réttarkerfi. Einnig verður fjallað sérstaklega um sönnunarmat og sönnunarfærslu í málum um kynferðisbrot gegn börnum.

Ísland er aðili að samningi Evrópuráðsins um varnir gegn kynferðislegri misnotkun og kynferðislegri misneytingu gegn börnum. Leggur samningurinn þær skyldur á herðar stjórnvalda aðildarríkjanna að standa fyrir vitundarvakningu um kynferðisofbeldi gegn börnum. Þar á meðal skal fræðslu beint að fólki sem kemur að meðferð kynferðisbrota á vettvangi réttarvörslukerfisins. Áætlað er að fræðsluefnið verið tilbúið til notkunar á vormisseri 2014 og að þá verði fyrstu námskeiðin haldin. Efnið verður einnig aðgengilegt á netinu.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is